|

Upskilling Van Medewerkers: Cruciaal voor groei

Upskilling van Medewerkers

Tegenwoordig gaat onze wereld vooruit, vooral op technologisch gebied. Naarmate de technologie voortschrijdt, is het belangrijk dat zowel werkzoekenden als werkgevers de curve voorblijven en niet achterblijven.

Om concurrerend te blijven, moeten werkgevers in hun personeel investeren om ervoor te zorgen dat zij gelijke tred houden met nieuwe vaardigheden, trends en technologieën. Deze investering wordt “UPSKILLING” genoemd en houdt in dat werknemers nieuwe vaardigheden verwerven of hun kennis binnen hetzelfde vakgebied uitbreiden.

In deze blogpost gluren we naar de toekomst om te begrijpen hoe kleine bedrijven zoals Ndigo op lange termijn kunnen profiteren door prioriteit te geven aan bijscholing en kansen te creëren voor werknemers die topprestaties willen leveren in de dansindustrie.

Door de huidige trends in bijscholing van werknemers te begrijpen – en hoe die trends in de loop van de tijd kunnen veranderen – kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze voorop blijven lopen bij het aannemen en behouden van kwaliteitstalent.

Wat is Upskilling?

upskilling Van Medewerkers

Upskilling is het leren van nieuwe vaardigheden of het opfrissen van bestaande vaardigheden die nodig zijn voor iemands functie of bedrijfstak. Een balletdocent kan er bijvoorbeeld voor kiezen te investeren in bijscholing door seminars of workshops over anatomie en lesmethoden te volgen.

Of een yogadocent kan ervoor kiezen een online cursus over yogafilosofie te volgen om zijn kennis van de praktijk te verdiepen. Hoe dan ook, bijscholing is een belangrijke manier om concurrerend en relevant te blijven in de huidige beroepsbevolking.

Het is een scenario waar iedereen baat bij heeft: werkgevers zijn in staat het meest getalenteerde personeel aan te trekken en te behouden, terwijl werknemers de nodige instrumenten krijgen om hun concurrentiepositie in hun beroep te verbeteren. Bovendien bevordert het een sfeer van permanente educatie die mogelijkheden biedt voor groei en ontwikkeling.

Het effect van upskilling op werknemersbehoud

Bijscholing kan verschillende positieve effecten hebben op het behoud van werknemers, van meer arbeidstevredenheid tot betere prestaties van de organisatie. Een goed gestructureerd bijscholingsprogramma kan bij werknemers een gevoel van werkzekerheid en tevredenheid creëren, omdat zij zich gewaardeerd voelen voor hun bijdragen.

Bovendien kan upskilling het behoud van werknemers ondersteunen door hen kansen te bieden om hun carrière vooruit te helpen. In het 2019 Workforce Learning Report van LinkedIn staat zelfs dat 94% van de werknemers meer bereid is om bij een bedrijf te blijven als het investeert in het bieden van leermogelijkheden.

Door cursussen en certificeringen aan te bieden die mensen in staat stellen de curve voor te blijven, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun werknemers concurrerend en betrokken blijven in hun functie. Dit helpt het verloop te verminderen en een positieve werkcultuur te bevorderen.

Upskilling kan organisaties helpen concurrerend te blijven op het gebied van werving en behoud van personeel. Nu de strijd om talent steeds heviger wordt, kan een personeelsbestand dat goed is uitgerust met de nodige vaardigheden en kennis een enorm voordeel zijn.

Dit helpt werkgevers niet alleen het beste talent aan te trekken en te behouden, maar stelt hen ook in staat hun concurrenten voor te blijven op het gebied van innovatie en productiviteit.Strategie voor de implementatie van Upskilling op de werkplek

Upskilling Van Justine Margodt

Het creëren van een cultuur van leren en ontwikkelen is essentieel voor organisaties die concurrerend willen blijven en hun werknemers willen bijscholen. Bij Ndigo beseffen we hoe belangrijk het is om een cultuur van leren en groei te cultiveren om concurrerend te blijven.

In onze dansstudio gaan we tot het uiterste om de dansers de best mogelijke training te geven en strategieën te ontwikkelen om hun vaardigheden te verbeteren. Bovendien zorgen we ervoor dat onze dansers efficiënte systemen hebben om goed te oefenen en succes te boeken.

In het volgende deel deel ik graag met u de technieken om bijscholing in uw werkomgeving te implementeren.

Kansen voor groei identificeren

De eerste stap die ik neem om een effectieve upskilling-strategie in Ndigo te implementeren is het identificeren van gebieden waar mijn werknemers extra training of opleiding nodig hebben. We beoordelen de huidige vaardigheden van elke werknemer en vergelijken die met het werk dat ze momenteel doen om vast te stellen welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn.

Zodra deze zwakke punten zijn vastgesteld, bekijken we vervolgens welk type bijscholing nodig is om ervoor te zorgen dat onze werknemers over de nodige vaardigheden en kennis beschikken om hun taken op een professionele manier uit te voeren. Gaat het om het volgen van certificeringscursussen? Of misschien een online cursus volgen over een bepaald onderwerp?

Een leerplan opstellen

Zodra we hebben vastgesteld op welke gebieden elke werknemer extra training nodig heeft, is het tijd om een leerplan voor hem of haar op te stellen. Ik ga na welke middelen intern (zoals mentorschap of online cursussen) en extern (zoals seminars of conferenties) beschikbaar zijn.

Om ervoor te zorgen dat onze werknemers voortdurend groeien, trekken wij een budget uit voor opleiding en hebben wij voor elke werknemer een hoeveelheid tijd uitgetrokken om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Bij het opstellen van een leerplan moet u voor ogen houden dat hoe meer middelen u uw werknemers kunt bieden, hoe beter zij zullen zijn toegerust voor succes.

Ondersteuning bieden

Upskilling dansers

Bijscholing is niet alleen een kwestie van middelen ter beschikking stellen, maar ook van ondersteuning. Ndigo wil een productieve en stimulerende sfeer creëren die de groei van zijn werknemers bevordert. Wij zijn vastbesloten om regelmatig feedback te geven als integraal onderdeel van dit proces.

We hebben zelfs een van onze docenten, Justine Margodt, ondersteund bij het volgen van een gespecialiseerde cursus op afstand. Zij volgde de American Ballet Theatre Teacher opleiding online vanuit New York. Zij kon de nodige kwalificaties en kennis opdoen om een nog betere danslerares voor onze organisatie te worden.

Bij de creatie van onze nieuwe Ndigo voorstellingen zitten we samen met alle docenten om de ideëen en ervaringen uit te wisselen. Tips geven aan elkaar over hoe je problemen in het werkveld kan oplossen, is essentieel voor een snellere groei in docentschap en makerschap.

Het is dus belangrijk dat managers een actieve rol spelen in de ondersteuning van hun werknemers door feedback te geven over hun vorderingen en hen te helpen bij het oplossen van eventuele problemen die zij onderweg tegenkomen. Door een ondersteunende omgeving te creëren, is de kans groter dat uw bijscholingsinspanningen zinvolle resultaten opleveren.

Het effect van technologie op bijscholing en ontwikkeling van werknemers

Upskilling Van Medewerkers

Technologie kan van onschatbare waarde zijn voor bijscholing en de ontwikkeling van werknemers. Door gebruik te maken van technologie kan een bedrijf werknemers toegang bieden tot een breed scala aan onderwijsmiddelen, zoals online cursussen, virtuele seminars en webinars.

Bij Ndigo gebruiken we Zoom en Google Meet voor al onze zakelijke vergaderingen en projectbeheertools zoals Nifty en Trello om de voortgang te volgen. Daarnaast zijn Notion en Google Docs handig voor het bijhouden van dagboeken en het brainstormen over nieuwe ideeën.

Dankzij deze tools kunnen onze werknemers in hun eigen tempo leren zonder dat ze het kantoor hoeven te verlaten of vrij moeten nemen. Bovendien worden deze technologieën ook gebruikt om de door hen geboekte vooruitgang te meten en bij te houden, zodat zij op koers blijven.

Door gebruik te maken van technologie kan je snel gebieden opsporen die meer training nodig hebben en op maat gemaakte leerplannen opstellen. Nog beter is de mogelijkheid om snel alle updates met betrekking tot vaardigheidsontwikkelingsprogramma’s aan je teamleden door te geven, zodat iedereen in de organisatie op de hoogte blijft van de veranderingen binnen de organisatie.

Conclusie

Het vergroten van je kennisbasis is essentieel om concurrerend te blijven in de huidige economie, en bedrijven die hun werknemers opleidingen aanbieden kunnen daar veel profijt van hebben. Hier bij onze organisatie hechten wij veel waarde aan de bijscholing van dansers en choreografen; wij zien danskunst echt als een essentieel aspect van de komende creatieve economie.

Door een strategische benadering van bijscholing, het identificeren van groeigebieden binnen elke werknemer, en het opstellen van een leerplan met middelen en ondersteuning van mentoren of managers, kunnen bedrijven succesvolle initiatieven opzetten zoals die in de meeste succesvolle bedrijven te zien zijn.

Met dergelijke initiatieven is jouw organisatie goed op weg om de betrokkenheid van werknemers te vergroten en het behoud van personeel op alle afdelingen te verbeteren. Tijd en moeite investeren in het bijscholen van jouw personeel zou wel eens een van de beste beslissingen kunnen zijn die je als werkgever neemt – begin er dus nu mee!

Similar Posts