Top

FAQ

Hoe kan ik mij inschrijven?

Bestaande leden krijgen voorrang om in te schrijven. Dit gebeurt vanaf mei.

Vanaf de OPENLESWEEK kunnen nieuwe leden inschrijven (begin juni). Tijdens de Openlesweek en Proeflesweek kan je een GRATIS proefles volgen. In deze les kan je zien wat de cursisten geleerd hebben en kan je zelf al eens meedoen. Gelieve je plaats vooraf te boeken via mail. Na afloop van de proefles kan je beslissen om in te schrijven.

De inschrijving is pas definitief na betalen van het lidgeld.

Wat is het les uniform?

De danskledij wordt bij Ndigo aangekocht. Zo heeft iedereen dezelfde kledij. Dat maakt het gemakkelijker voor de docent om de dansers te corrigeren en bovendien oogt het verzorgd tijdens de lessen en voorstellingen.

De leveranciers zijn Wear Moi, Capezio Dancewear, Le Papillon, IDS, Dancer Dancewear.
Het schooluniform hieronder beschreven is VERPLICHT! Kledij kan aangekocht worden tijdens de eerste lesweken.

Hoe werkt de indeling volgens niveau en leeftijd?

Er is een indeling in leeftijdscategorieën: Kleuters (3 tot 6 jaar), Kids (lagere school), Jeugd (middelbaar) en Volwassenen. Binnen deze leeftijdscategorieën worden de dansers ingedeeld volgens niveau.

Nieuwe dansers volgen best een proefles om het juiste niveau te bepalen.

Wat is het huis reglement?
 1. Cursisten dragen de geschikte kledij en schoenen tijdens de lessen en respecteren het schooluniform.
 2. Ndigo is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan persoonlijke goederen.
 3. Cursisten komen op tijd naar de les. Opwarming is van cruciaal belang.
 4. Ndigo heeft het recht om lessen en activiteiten te vervangen of te annuleren.
 5. Bij het stopzetten van deelname aan de lessen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. Enkel wanneer het lid een medisch attest kan voorleggen, kan men de lessen recupereren onder de vorm van een Kortingscode, ter waarde van de overgebleven lessen en met aftrek van 10 euro administratiekost. Deze regeling gaat pas van kracht van het melden van de afwezigheid. De kortingscode is op naam van de cursist en kan enkel gebruikt worden voor lessen en kampen. Deze kortingscode is 1 jaar geldig.
 6. Ndigo is niet verantwoordelijk voor de cursisten voor en na de lessen. Gelieve niet onnodig in de dansschool te blijven voor en na de lessen. Gelieve de kinderen tijdig op te halen.
 7. Omkleden kan enkel in de kleedkamers.
 8. De cursisten respecteren de docenten en medewerkers van Ndigo en volgen hun richtlijnen op.

Indien u niet wenst dat uw foto’s/video’s gebruikt worden voor de website of ander promotie materiaal, gelieve dit dan op voorhand te laten weten via uw account op www.ledenbeheer.be.

 1. Tijdens de proeflessen is de dansschool niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Alleen betaalde leden zijn verzekerd.
 2.  Indien deze voorwaarden niet nageleefd worden, heeft Ndigo het recht om de toegang tot de lessen en het gebouw te ontzeggen.
Wat is de privacy verklaring van Ndigo?
 1. Ndigo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dansstudio Indigo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Uw persoonsgegevens worden door Ndigo verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :
  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Ndigo.
  • Het versturen van emails en uitnodigingen.
  • Het verzekeren van de leden bij Danspunt.
  • Het uitschrijven van fiscale fiches bij danskampen.

  Doeleinden

  • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
  • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
  • Ndigo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

  Beveiliging van de gegevens

  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  • Alle personen die namens Ndigo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
   Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, dit kan via ons contactformulier.
Mag ik als ouder blijven zitten tijdens de dansles van mijn kind?

Ouders en toeschouwers zijn welkom om te wachten in de dansschool. We hebben zitbanken in de gangen en een knusse zithoek waar je kan wachten tijdens de les.

Opgelet: dit kan afwijken volgens de veiligheidsvoorschriften.

Waar kan ik me omkleden?

In de gangen zijn er 2 kleedkamers voor dames en 1 kleedkamer voor heren. Het is mogelijk om daar om te kleden. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer. Ndigo is niet verantwoordelijk voor schade en verlies aan persoonlijke items.

Is het gebouw rolstoelvriendelijk?

Er is een hellend vlak bij de ingang dat heel toegankelijk is. Verder beschikken we over een ruime toiletruimte die rolstoelvriendelijk is. Ook voor kinderwagens is ons gebouw gemakkelijk toegankelijk.

Is er een plek waar ik mijn baby kan verschonen?

In de 1e toiletruimte in de gang vindt u een luiertafel. Er staat een icoontje op de deur.

Kan ik ergens mijn gsm of tablet opladen?

In onze zithoek onder de banken zijn er oplaadpunten voorzien met stopcontacten en USB ingang voorzien. Je kan daar je laptop, smartphone en tablet gemakkelijk opladen.

Waar kan ik mijn fiets stallen?

In onze garage kan je je fiets parkeren. Gelieven je fiets goed af te sluiten aub.

Waar kan ik mijn wagen parkeren?

In de omliggende straten kan je gratis parkeren. Leg wel je blauwe parkeerschijf aub, je kan 2 uren blijven staan. Ons gebouw bevindt zich in de blauwe zone.

Is het kraanwater drinkbaar in Ndigo?

Je kan je drinkfles bijvullen aan het kraanwater. Het water is perfect drinkbaar.

Is er gratis WIFI?

Er is gratis WIFI beschikbaar voor onze klanten.