Algemene Voorwaarden: huis regels te volgen bij Ndigo.

Uniform

We willen niet alleen geweldige danslessen geven, maar we willen ook dat de dansers er geweldig uit zien. Uniformen wekken een gevoel van trots, eenheid, prestatie en een gevoel van verbondenheid met dansers op.

Een slordig uiterlijk zorgt voor slordige dansers, terwijl een goedgeklede danser laat zien dat hij of zij bereid en leergierig is. Niet alle lessen hebben uniformen nodig. Ga sieradenvrij. Opdringerige sieraden zijn potentieel gevaarlijk voor u en anderen.

Raadpleeg deze pagina voor de juiste tenues per dansstijl.

Diefstal of Schade

Ndigo is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan persoonlijke goederen. Laat uw waardevolle spullen indien mogelijk thuis. Als je in het bezit bent van een smartphone, neem deze dan mee naar de studio’s. Schakel natuurlijk uw mobiele telefoon uit – niet alleen dempen. Als je hem op trilstand zet, kun je nog steeds storende geluiden maken.

Wat wordt verwacht van de cursist in de studio?

  • Studenten moeten 10-15 minuten voor de les aanwezig zijn om tijd te hebben om naar het toilet te gaan, zich aan te kleden, sieraden af ​​te doen en het haar netjes terug te doen.
  • Kom altijd op tijd binnen in de les. Als je het niet kunt vermijden om te laat te komen, ga dan heel rustig naar binnen en wacht op de OK van je leraar om de dansvloer te betreden. Na de les moet je je verontschuldigen voor je late aankomst.
  • Let altijd goed op, vooral als u op uw beurt wacht. Je wilt niet betrapt worden op slungelig of verveeld kijken. En ga nooit zitten, tenzij u daarom wordt gevraagd.
  • Tijdens de lessen luister terwijl de dansleraar praat. Dat betekent niet praten terwijl ze praten. Zelfs niet stilletjes naar je buurman. Pesten en geweld (verbaal als fysiek) worden niet toegestaan.
  • Blijf voor de hele klas. Het is altijd het beste om de hele les te blijven, maar als je vroeg moet vertrekken, praat dan van tevoren met de leraar en zorg dat je zo snel en discreet mogelijk vertrekt.
  • Demonstreer goed ruimtelijk inzicht. Dit houdt onder meer in dat je de instructeur de ruimte geeft, maar dat je degenen achter in de kamer niet te druk maakt om dit te doen.
  • GEEN kauwgom, eten of drinken anders dan water toegestaan ​​in de studio.
  • Stop nooit midden in een oefening.
  • Doe je best. Als je de fout maakt om een ​​dansles te volgen die boven jouw vaardigheidsniveau ligt, loop dan nooit een les uit of ga gefrustreerd zitten – blijf volhouden en doe je best, niemand zal je dat kwalijk nemen.
  • Wees beleefd en respectvol. Applaus en bedank de docent aan het einde van de les.

Vervanging en Annulatie van lessen

Dingen veranderen, helaas zijn we soms genoodzaakt een les te vervangen of te annuleren. U kunt er zeker van zijn dat ons team bij Ndigo altijd ons uiterste best zal doen om de ouders en leerlingen van tevoren op de hoogte te stellen, zodat u uw schema daarop kunt aanpassen.

Terugbetaling policy

Bij het stopzetten van deelname aan de lessen wordt het inschrijvingsgeld NIET TERUGBETAALD.

Uitzondering: Enkel wanneer het lid een medisch attest kan voorleggen, kan men de lessen recupereren onder de vorm van een Kortingscode, ter waarde van de overgebleven lessen en met aftrek van 15 euro administratiekost. Deze regeling gaat pas van kracht van het melden van de afwezigheid. De kortingscode is op naam van de cursist en kan enkel gebruikt worden voor Lessen en Kampen. Deze kortingscode is 1 jaar geldig.

Overmacht:

In gev­al van over­macht is een ter­ug­betal­ing niet mogelijk. We prober­en in dit gev­al altern­atieve les­vor­men te voorzi­en. We com­penser­en waar mogelijk en vragen om begrip in dergelijke uitzon­der­lijke situ­aties. Lidgeld wordt in gev­al van over­macht noo­it terugbetaald.

Voor-en na de les

Ndigo is niet verantwoordelijk voor de cursisten voor en na de lessen. Gelieve niet onnodig in de dansschool te blijven voor en na de lessen. Gelieve de kinderen tijdig op te halen.

Kleedkamers

Omkleden kan enkel in de kleedkamers. Daar zijn de kleedkamers voor. Omkleden in de openbare ruimtes is niet alleen ongepast, maar waarschijnlijk ook gênant voor mensen die in deze gebieden wachten.

Docenten en medewerkers

De leer­lin­gen en ouders zijn respect­vol ten aan­zi­en van de docenten, bestuursleden, andere leer­lin­gen van Ndigo en volgen hun richtlijnen op. De leer­lin­gen en ouders zijn respect­vol ten aan­zi­en van de docenten, bestuursleden en de andere leer­lin­gen.

Foto’s en video materiaal

Ndigo bebruikt foto- en videomateriaal uitsluitend voor promotionele doeleinden op onze website, social media, enzovoort.

Indien u niet wenst dat uw foto’s/video’s gebruikt worden voor de website of ander promotie materiaal, gelieve dit dan op voorhand te laten weten via uw account op www.ledenbeheer.be.

Leerliingen mogen niet filmen of foto’s maken in de klas. Vraag altijd toestemming aan je leraar voordat je een deel van je dansles opneemt of fotografeert.

Verzekering

Tijdens de proeflessen is de dansschool niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Alle leden zijn automatisch verzekerd tijdens de betaling voor de lessen. Dit is voor 1 jaar geldig.

Vraag bij een ongeval in de klas je leraar om een ​​verzekeringsformulier. Geef dit dan aan de ouders/verzorgers om in te vullen, zodat u aanspraak kunt maken op vergoedingen in geval van medische zorg.

 Indien deze voorwaarden niet nageleefd worden, heeft Ndigo het recht om de toegang tot de lessen en het gebouw te ontzeggen.