Update: 01/06/2023

De informatie van Ndigo + subdomains (wij,” “ons,” of “onze”) op (https://www.ndigo.be), (https://shop.ndigo.be), (https://booking.ndigo.be), (https://tickets.ndigo.be) – (de “Site”) is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de Site wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij geven geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, betreffende de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de informatie op de Site.

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP DE INFORMATIE OP DE SITE. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN IN DE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

DISCLAIMER EXTERNE LINKS

De site kan (of u kunt via de site) links bevatten naar andere websites of inhoud van of afkomstig van derden of links naar websites en functies in banners of andere reclame. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.

WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN WAARNAAR VIA DE SITE WORDT VERWEZEN OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE WAARNAAR IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERWEZEN. WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

DISCLAIMER VOOR FILIALEN


De Site kan links bevatten naar gelieerde websites, en wij ontvangen een gelieerde commissie voor elke aankoop die u doet op de gelieerde website via dergelijke links. Onze partners zijn onder meer de volgende:

  • Bol.com Partner Programme
  • Wij nemen deel aan het Amazon Services LLC Associates Program, een affiliate advertentieprogramma dat is ontworpen om ons een middel te bieden om advertentievergoedingen te verdienen door te linken naar Amazon.com en gelieerde websites.

DISCLAIMER GETUIGENISSEN

De Site kan getuigenissen bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de ervaringen en meningen van deze gebruikers. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor deze specifieke gebruikers en zijn niet noodzakelijk representatief voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. Wij beweren niet, en u moet er niet van uitgaan, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VERSCHILLEN.

De getuigenissen op de Site worden in verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons beoordeeld voordat ze worden geplaatst. Ze verschijnen op de site letterlijk zoals ze door de gebruikers zijn gegeven, met uitzondering van de correctie van grammatica- of typfouten. Sommige getuigenissen kunnen omwille van de beknoptheid zijn ingekort wanneer de volledige getuigenis extra informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek.

De standpunten en meningen in de getuigenissen behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze standpunten en meningen. Wij zijn niet verbonden met gebruikers die getuigenissen verstrekken en gebruikers worden niet betaald of anderszins gecompenseerd voor hun getuigenissen.