….Het belang van Klassieke Ballet Training..The Importance of Classical Ballet Training…


….

Onze focus lag altijd al op het promoten van uitvoerende danskunst in Roeselare en omstreken. Als dansdocenten gebruiken we de klassieke methode van het doorgeven van kennis van leraar naar student.

In deze tijden van internet & social media, zijn er heel veel keuzes ontstaan. Het is de tijd van directe bevrediging van de behoeften (instant self-gratification). Maar wat gebeurt er als we tegen een muur botsen, als de resultaten slechts heel tijdelijk zijn en als de verandering wegebt? Dan is het tijd om terug te gaan naar het begin, om opnieuw te starten.

Alle fantastische creaties in deze wereld zijn ontstaan door grote toewijding, focus en geduld om te doorgronden. Het is zeker niet altijd fun en plezier om degelijk resultaat te zien. Maar als we zouden kunnen houden van het proces van leren en onze nieuwsgierigheid voeden, dan zouden de resultaten voor zich spreken.

Het leuke is dat alle uitdagingen in elk werkveld min of meer gelijkaardig zijn. Het zij een hobby of een beroep. We zien dit terug in alle stijlen die voorkomen in ons curriculum. Het maakt niet uit hoe ‘cool’, ‘fun’ of ‘dope’ een dansstijl is, het groeiproces is altijd uitdagend. Dit geldt niet enkel voor Ballet, maar ook voor andere stijlen zoals Streetdance. Het groeien zorgt ervoor dat je je constant moet aanpassen. En daar ontstaat het ‘houden van’, de groei is enkel een kwestie van tijd.

De Ballet training in ons curriculum is niet alleen een training voor het lichaam, maar ook voor de geest. Sinds we onze Balletmeester Lorenzo Léon bij ons hebben, zagen we een fantastische groei! Niet alleen bij zijn leerlingen, maar het had ook een effect op de andere dansers.

Deze beelden zijn gemaakt tijdens de balletstage, met een fantastische choreografie als resultaat. De vele positieve reacties en feedback van onze klanten hebben bevestigd dat we op de goede weg zijn. Zoals ze zeggen: ‘Alle antwoorden kan je terugvinden binnen in jezelf. ‘

Hartelijk bedankt aan Lorenzo voor zijn eindeloze input. Geniet van deze korte film. We kijken uit naar jullie reacties hieronder.

Choreografie: Lorenzo Léon Film & bewerking: Justin Yep

Music: Brandenburg_Concerto_No4_1_BWV1049_Classical_Whimsical

Dansers: Marthe Degrave, Marthe Denys, Michelle Van Loot, Eline Van Wachtendonck, Josephine Stragier, Michelle Gouwy, Ynske De Neve, Chloe Meeuws, Emma Raveschot, Emma Van D’huynslagher, Luna Dejonckheere, Anna Platteeuw, Aurélie Houthoofd, Sarah Petralia, Julia Gheyssens, Ella Tyvaert, Johanna Pincket, Noor Sinnaeve

..

Our focus has always been to promote the performing arts to our community in Roeselare. As dance educators we promote the old fashioned method of passing knowledge from teacher to student.

In this day and age of the internet & social media, gone is the time when our choices were limited. It is the time of instant self-gratification. But what happens when we constantly hit a wall, where the results are temporary and change is fleeting. Then it’s time to go back to the drawing board.

All great things created in this world required the dedication, focus and patience to see things through. Certainly it would not always be fun and laughter rewarded with instantaneous results. But if we somehow could fall in love with the process of learning and nurturing our innate curiosity, we believe the results would only speak for itself.

The funny thing is that the challenges faced in any field we believe are the same or at least similar. This be a hobby of profession. We see this in all the styles offered in our curriculum. No matter how ‘cool’, ‘fun’ or ‘dope’ the dance style is, the process of growth is always challenging. It is valid not only for Ballet but even for Streetdance. It forces you to adapt and to change one’s thought processes. And it is here when we fall in love with confronting challenge that one’s growth is only a matter of time.

By having Classical Ballet in our curriculum we present a training not only for the body but also the mind. Since the last two years that we had our Balletmaster Lorenzo Léon teaching with us we’ve seen amazing growth not only in his students but it has had a trickle down effect on the other students as well.

This video was made during a ballet stage which also resulted in a fantastic choreography for our latest production On The Way in CC De Spil. The many positive reviews and reactions from out clients has only confirmed our belief that we are on the right path. As they say the answers lie within and not outside of ourselves.

A big thanks to Lorenzo for his tireless efforts. Enjoy this short film. We would love to hear your reactions in the comments below.

Choreography: Lorenzo Léon

Filmed & Edited Justin Yep

Music: Brandenburg_Concerto_No4_1_BWV1049_Classical_Whimsical

Dancers: Marthe Degrave, Marthe Denys, Michelle Van Loot, Eline Van Wachtendonck, Josephine Stragier, Michelle Gouwy, Ynske De Neve, Chloe Meeuws, Emma Raveschot, Emma Van D’huynslagher, Luna Dejonckheere, Anna Platteuw, Aurélie Houthoofd, Sarah Petralia, Julia Gheyssens, Ella Tyvaert, Johanna Pincket, Noor Sinnaeve

….

#ClassicalBallet #KlassiekBallet #HetbelangvanKlassiekeBalletTraining #TechniqueTraining #TheImportanceofClassicalBallet