|

Nieuwe choreografieeën met Noor en Nishant (Fontys Dansacademie Tilburg-NL)

NL

Eindelijk … na jaren proberen is het gelukt om Noor Van Gestel en Nishant Bhola te strikken voor een workshop. De Tiener Compagnie en Compagnie hadden de kans om met hen samen te werken. Elke choreograaf maakte een dansstuk tijdens een heel intensieve workshop van 6 uren verspreid over twee dagen.

Wat een geweldige sfeer konden de twee makers ontwikkelen, en wat een druk moet er op hun schouders gerust hebben om hun choreo’s op tijd af te hebben. Maar waar een wil is, is een weg.

Het dansstuk van Noor gaat over de start van creatie. In een mysterieuze, duistere sfeer wordt licht geschept en dit zorgt voor een fijne atmosfeer van dit mooie dansstuk. De dansers bewegen ritmisch en sensueel op prachtige muziek, hun lichamen verschijnen en verdwijnen via een wisselend patroon en soms heel willekeurig.

De choreo van Nishant gaat over de nabije toekomst en de samensmelting tussen mens en machine. De industriële muziek met sterke beat wordt weerspiegeld in de precieze en speciale bewegingen van de dansers. De dansers werden betrokken in het proces en ze maakten een plan op papier dat hielp om te improviseerden rond verschillende items zoals hun naam, morse code, machine geweer geluiden, sissende slangen, enz …

We zijn heel benieuwd om deze dansstukken op het podium te zien. We gaan keihard verder aan de slag om de nieuwe choreo’s in te oefenen en om het beste uit de twee groepen te halen. De choreo’s gaan in première op onze show ‘Once Upon a Time’ in CC De Spil op 26 en 27 mei 2018. We hopen jou daar te zien!

EN

Finally, after many years of trying to set a date with Noor Van Gestel and Nishant Bhola, the dancers from the Tiener Compagnie and Compagnie got a chance to work with them. It was a really intensive 6 hours of work spread over two days to churn out a new choreography from each choreographer.

What an amazing sphere the two choreographers managed to create and we can only imagine the pressure on their shoulders to finish their choreographies. But where there is a will, there’s always a way.

The piece from Noor is about the dawn of creation. Set in a mysterious and darkened atmosphere, the appearance of mysterious lights creates a fine atmosphere from which this piece is launched. The dancers move rhythmically and sensually to some amazing music seemingly appearing and disappearing at random.

Nishant’s choreography is about the not so distant future about man and machine. The industrial music set to powerful beats is mirrored by the precise movements of the dancers. By incorporating the dancers they created a whole flowchart drawn out on paper using names, morse code, machine-gun fire, slithering desert snakes and so on.

We are very curious to see these pieces on stage. Rest assured we will be moving very hard behind the scenes to bring you the best of the two groups. These pieces will be presented at our annual show called ‘Once Upon a Time’ at CC De Spil on May 26 and 27, 2018. We hope to see you there.

 

Similar Posts